تبلیغات
مدیریت ورزشی محمد پورپناهی دارالارشاد اردبیل

مدیریت ورزشی محمد پورپناهی دارالارشاد اردبیل

استفاده از مطالب سایت با سلام وصلوات بر محمد (ص)و آل محمد (ص) مجاز می باشد

mpoorpanahi@gmail.com

mpoorpanahi@yahoo.com

به خاطر ارج نهادن به نظرت دوستان  رمز تمامی فایل ها برداشته شد 

جهت تعجیل در ظهور آقا امام زمان (ع) صلوات بفرستید

دانشجویان عزیز جهت دانلود مطالب  روی نوشته های زرد رنگ کلیک کنند

((خوشبختی یعنی دانشجوی رشته تربیت بدنی باشی ))


 


 

جهت در یافت جداول از لینک استفاده کنید


به نام خداوند بخشنده مهربان


کتاب اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

نویسنده : محمد پورپناهی و همکاران


دانشکاه آزاد واحد علوم تحقیقات آذر بایجان شرقی
محمد پورپناهی


به نام خداوند بخشند ه مهربان


کتاب مدیریت رویدادهای و اردوهای ورزشی

نویسنده : محمد پورپناهی و همکارانواحد علوم تحقیقات آذر بایجان شرقی
محمد پورپناهی


به نام خداوند بخشنده مهربان


کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت

نویسنده : محمد پورپناهی و همکاران


واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
محمد پورپناهی


به نام خداوند بخشنده مهربان 

این کتاب مطابق با سرفصل دانشگاه آراد اسلامی تهیه و تدوین شده است 


نویسنده : محمد پورپناهی کل تپه 

دردست چاپ 


به نام خداوند بخشنده مهربان 

1 -      مدیریت رفتار سازمانی؛ دکتر محمود گودرزی – انتشارات دانشگاه تهران

2-      مدیریت اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی؛  دکتر مجید جلالی فراهانی – نتشارات دانشگاه تهران

3-      مدیریت سازمان های ورزشی؛  دکتر کشاورز و دکتر فراهانی – انتشارات اندیشه های حقوقی

4-      مدیریت سازمان های ورزشی؛  دکتر سید نصرالله سجادی – انتشارات سمت

5-      مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی؛  دکتر جلالی فراهانی و دکتر علی دوست – انتشارات دانشگاه تهران

6-      مدیریت و طرز اجرای مسابقات؛  دکتر مهرزاد حمیدی – انتشارات بامداد کتاب

7-      مدیریت و طرز اجرای مسابقات؛ دکتر غلامرضا شعبانی بهار – انتشارات دانشگاه همدان

8-      مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی؛ دکتر سید نصرالله سجادی، انتشارات ...

9-      مدیریت ورزشی معاصر، دکتر محمد احسانی،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

10-   مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، دکتر سید محمد حسین رضوی – انتشارات ...

11-   مدیریت رفتار سازمانی؛ هرسی و بلانچارد، ترجمه قاسم کبیری – انتشارات امیر کبیر

12-   مدیریت عمومی؛ دکتر سید مهدی الوانی – نشر نی

13-   اصول و مبانی مدیریت؛ دکتر عبدالله جاسبی – انتشارات ...واحد علوم تحقیقات آذر بایجان شرقی 

محمد پورپناهی 


به نام خداوند بخشنده مهربا ن 

1- ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگان رابینز را نام ببرید ؟
2- انواع فرهنگ را نام برده شر ح دهید ؟
3- چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی را شر ح دهید ؟
4- عدالت سازمانی را تعریف کرده و انواع رویکرد های آن را نامبرده شرح دهید ؟
5- به عنوان یک مدیر چگونه عدالت را در سازمان خود بر قرار می کنی د ؟
6- انواع اشکال رهبری را نام ببریذ ؟ و تفاوت آن ها را بیان کنید ؟
7- نقش های اساسی مدیر ورزشی را نام ببرید ؟
8- را هکار های از بین بردن تعارض در سازمان را نام ببرید ؟
9- ابعاد رهبری از دیدگاه چلادوری را نام برده شرح دهید ؟
10-مدل چند بعدی رهبری را شرح دهید ؟
11- روش خای بهبود پیام و موانع ارسال پیام کدامند ؟
12- انواع قدر و منابع کسب قدر کدامند ؟
13 انوانع سب کهای رهبری را نام ببرید ؟
14 - مدل الگوی اوچی در مورد فرهنگ سازمانی را شرح دهید ؟واحد علوم تحقیقات اذربایجان شرقی 
محمد پور پناهی


به نام خداوند بخشنده مهربان 

1- رفتار سازمانی را تعریف کرده و ماهیت رفتار سازمانی را نام ببرید؟(مهم
2- وجه تمایز و یا تفاوت بیت مدیریت و رهبری در چیست ؟ 
3- حوزه هی رفتار سازمانی را نام برده شرح دهید ؟
4- نگرش های رفتاری را نامبرده و شرح دهید ؟
5- پیامد های رفتار سازمانی از دیدگاه لاری کامینگز را شرح دهید ؟
6- رضایت شغلی را تعریف و عوامل تعیین کننده ان را نام ببرید ؟
7- شخصیییت را تعریف و ویژگیهای آنر ا نام ببرید ؟
8- فرایند یادگیری را با رسم شکل نشان دهید ؟(مهم )
9- رفتار جمعی را تعریف و خصوصیات آن را نام ببرید ؟ 
10 عوامل تعیین کننده رفتار جمعی کدامند  شرح دهید ؟(مهم )
11- ویژگی های گروه را نامبرده و دلایل گرایش افراد به گروه چیست ؟
12 مفا هیم اصلی گروه را نامبرده و نقش را شرح دهید ؟
13 - شما به عنوان یک مدیر برای انسجانم گروه چه کاری باید انجام دهد ؟(مهم)

سوالات تا صفحه 63 کتاب گو درزی و رابینز 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


دوستان گرامی توجه داشته باشید اینجانب پیشنهاد می کنم ارائه های کلاسی رو بخونید 

واحد علوم تحقیقات اذربایجان شرقی 
محمد پور پناهی به نام خداوند بخشنده مهربان واحد علوم تحقیقات اذربایجان شرقی 
محمد پورپناهی به نام خداوند بخشنده مهربان 

استاد دکتر حسین طالبیان نیا

09146156188

استاد دکتر محمد رحیم نجف زاده 

09144124223

استاد دکتر حمید جنانی 

09143171943

امیر دانا
 
09116356588

واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی 
محمد پورپناهی 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


1- نظیره الگوی سیال رفتار ورزشی را شرح دهید ؟
2- انواع هدف را در ورزش نام برده و شرح دهید ؟
3- انگیزه پیشرفت (هدف پیشرفت ) را با توجه به مفهوم تکلیف گرایی و خود گرایی شرح دهید ؟
4- راههای کاهش انگیختگی جسمانی را نامبرده یکی را به اختیار شرح دهید ؟
5- چگونگی راههای افزایش تمرکز در برابر عوامل برهم زننده تمرکز بیرونی را نامبرده شرح دهید ؟
6- راههای افزایش اعتماد به نفس را نابرده و شرح دهید ؟
7-  و ضوح و کنترل پذیری را از عوامل تصویر سازی ذهنی شرح دهید؟

واحد علوم تحقیقات آذر بایجان شرقی 
محمد پورپناهی 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


لینک دانلود خلاصه کلی روانشناسی ورزشی 


منبع : استاد ساجدی عزیز 
رونقی - شكاری - مرتضی - دكتر طالبیان نیا - سرداری -گوزل زاده -ساجدی -فرخنده


به نام خداوند بخشنده مهربان

1- فرمایشات امام رضا(ع) درمورد اوقات فراغت را بنویسید ؟

2- شما به عنوان یك مدیر جهت افزایش انگیزه كودكان برای ورزش چه كاری انجام می دهید ؟

3- چالش های اوقات فراغت را نام برده ، و موانع محیطی و ساختاری را شرح دهید ؟

4-برای همكاری بخش دولتی و خصوص ی چه راهكار هایی را ژیشنهاد می كنید ؟

5- به عنوان یك مدیر برای ایجاد اوقات فراغت و ورزش های تفریحی از چه فرایندی برای شهر وندان و چگونه انجام می دهید ؟

 

واحد علوم تحقیقات آذر بایجان شرقی

محمد پورپناهی

 


فرم گزارش کار ورزی

دکتر نجف زاده دکتر طالبیان دکتر بدری

تدوین : محمد پورپناهی

لینک دانلود


نمونه سوالات دروس  روش تحقیق – مدیریت اماکن ورزشی

مدیریت بازار یابی ورزشی – مدیریت اداری و مالی

گرد آورنده : محمد پورپناهی

مدرس اساتید گروه مدیریت ورزشی

رمز :111111

لینک دانلود


جزوه درسی مدیریت اوقات فراغت

اسدی – شعبانی – جلالی فراهانی

گرد آورنده محمد پورپناهی 

مدرس دکتر حسین طالبیان نیا 

لینک دانلود


جزوه رفتار سازمانی

راابینز – گودرزی

گرد آورنده محمد پورپناهی

مدرس دکتر حسین طالبیان نیا 

لینک دانلود


دانشجویان عزیز توجه داشته باشند :

نمونه سوالات امتحانی به زودی در سایت بارگذاری خواهد شد،لذا صبور باشید .انواع ضرب همبستگی و محاسبه ی آنها

جهت کار برد در فصل تجزیه و تحلیل پایان نامه


عنوان مقاله ها

تعیین ارتباط سطوح نیاز  مازلو و رضایت مندی کار کنان

بررسی رابطه تیپ شخصیتی ای و  بی و سبک مدیریت در سازمان ها

رابطه بین عزت نفس با بازخورد سازمانی وسازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی

بررسی رابطه بین رضایت زناشوئی و رضایت شغلی در کار کنان

 


لینک  دانلود مقاله ها

 

 

(( زندگی زیباست و اگر با عشق همراه باشد زیباتر می شود ))


عنوان مقاله ها

رابطه بین خلاقیت وانگیزه افراد برای  نوآوری در سازمان های

رابطه بین انگیزه شغلی با ویژگیهای دموگرافیک افراد

رابطه بین انگیزه پیشرفت ،منبع کنترل ،خد پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

رابطه ساده و چند گانه خلاقیت ، انگیزه پیشرفت وعزت نفس با کار آفرینی در دانشجویان

رابطه بین مشارکت کارکنان با سلامت سازمانی

رابطه بین ساختار سازمانی و اثر بخشی ارتباطات در سازمان

رابطه بین سلامت سازمانی با اثر بخشی مدیران

رابطه بین سلامت سازمانی و اثر بخشی در دانشکده های تربیت بدنی

رابطه بین سلامت اداری و نگرش های  مثبت کاری  کار کنان

رابطه بین کارافرینی با اثر بخشی مدیران

معنویت به عنوان حلقه بین توانمند سازی و بروز رفتار های کار آفرینانه

پیامد های ارزشیابی عملکرد و رابطه آن با انگیزش شغلی

 

دانشجویان عزیز می توانند با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) دانلود نمایند

 

 


لینک  دانلود مقاله ها

 

((زندگی زیباست و با تکیه بر اهل بیت (ع)زیباتر می شود))

 


عنوان جزوه های

کار شناسی ارشد  مدیرت ورزشی

گرد آورنده :

محمد پورپناهی

 

جزوه باز یابی ورزشی

 

 

 

 

 


لینک  دانلود

 

جزوه مدیریت اداری و مالی در سازمان های  ورزشی

 

 

 

 

 

 


لینک  دانلود

 

جزوه اصول و مبانی مدیرت در ورزش

 

 

 

 

 

 

لینک  دانلود

 

جزوه مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

 

 

 

 

 

 


لینک  دانلود

 

جزوه روش تحقیق در مدیریت ورزشی

 

 

 

 

 

 


لینک  دانلود

 

جزوه تجزیه و تحلیل پیشرفته آماری

 

 

 

 


لینک  دانلود

 

جزوه تئوری های سازمان و مدیریت

 

 

                    جزوه رویداد های ورزشی

 

 


لینک  دانلود

 

 

 

 

 

 

لینک دانلود

 

با تشکر

محمد پورپناهی

دانشجویان عزیز  رمز فایلها 13611 می باشد

(( زندگی زیباست و با یاد خدا زیباتر می شود ))


لینک دانلود و گرد آورنده

عنوان

 

 

لینک دانلود

 

 

نمونه پایان نامه های مدیریت ورزشی

 

لینک دانلود

نمونه فرم های پر شده کار ورزی مدیریت ورزشی

 

 


لینک دانلود

فرم  پرو پوزال و نمونه پروپوزال

 

 

 

با تشکر محمد پور پناهی کل تپه

دانشجویان عزیز  رمز فایل ها 13611 می باشد

((ویژه دانشجویان مدیریت ورزشی )) 

((زندگی در خنده های  کودکان مان خلاصه می شود ))


 

گزارش کار ورزی اداره کل ورزش و
جوانان  شهرستان شبستر


دانشجویان عزیز توجه کنند :

می توانید مطالب و موضوعات خود را در خصوص پایان نامه و تایید عناوین  و مشورت با استاد در مورد پایان نامه  با ایمیل کاری ایشان در ارتباط باشید .

ایمیل کاری دکتر :talbian2007@yahoo.com

 

با تشکر

محمد پور پناهی


توضیحاتی در مورد کار ورزی :

دانشجویان عزیز توجه کنند که در درس کار ورزی در گزارشات خود به مباحثی همچون : عملکرد سازمان ، اهداف سازمان ،چارت سازمانی ،ساختار سازمان ،و فرهنگ حاکم بر سازمان ((مثل روابط بین کار کنا ن،سلسله مراتب حاکم بر سازمان و...) و همچنین در پایان بتوانید با توجه به مهارت های خود پیشنهاداتی را در جهت بهبود کارایی سازمان ارئه دهند .

 

هر کدام از دانشجویان مشکلی داشتند می توانند تماس بگیرند .

محمد پور پناهی کل تپه


منبع: كتاب دكتر جلالی

عنوان

فصل یا صفحه

ارائه دهنده

گونه های مختلف اوقات و فراغت

فصل 2

ساجدی لینك دانلود

 

سودمندی های ورزش

فصل 3

رونقی

اوقات فراغت وورزشهای تفریحی اقشار خاص

فصل 4

فرخنده لینک دانلود

 

آسیب شناسی فراغت وورزشهای تفریحی

فصل 5

حبیب زاده لینک دانلو د

 

راهكارهای مدیریتی

فصل 6

یعقوب ن‍‍زادلینک دانلود

 

منبع: كتاب دكتر شعبانی و اسدی

فعالیت بدنی

41تا 54

گوزل زاده لینک دانلود

 

بازی و اوقات فراغت

81تا 100

محمدیان

تاثیر حمایت اجتماعی

101 تا 121

شكاری

موانع ارتقاء ورزش همگانی

123تا 159

مكاری لینک دانلود 

ارتقاء ورزش همگانی

162 تا 183

حسینی

نقش رسانه ها در ارتقاع ورزش

-

زارع

نقش نهاد ها و سازمان های مختلف

-

پورپناهی


گزارش کا رورزی دکتر نجف زاده گروه 3

28/ فروردین /93

18/ اردیبهشت /93

08/خرداد /93

گزارش کلی همه ی گروه ها در تاریخ 22/خرداد /93 خواهد بود

سر فصلها :

آشنایی با برنامه ریزی و عملکرد سازمان ورزشی

آشنایی با سازماندهی و تقسیم وظایف در سازمانهای ورزشی

آشنایی با قبول مسئولیت های اجرایی و پیشبرد آنها

آشنایی با فرهنگ سازمانی و ارتباطات فردی و گروهی در سازمانهای ورزشی

آشنایی با نحوه گزارش دهی از فعالیتها در سازمان های ورزشی

آشنایی با عملکرد مالی اداری سازمان های ورزشی

آشنایی با نحوه نظارت و ارزشیابی فعالیت ها در سازمان های ورزشی


  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

همه پیوندها