دکترمحمدپورپناهی گل تپه از مطالب لذت ببرید با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) mpoorpanahi@gmail.com mpoorpanahi@yahoo.com 09149570093 http://ms-ac.mihanblog.com 2017-11-19T14:42:05+01:00 text/html 2017-11-19T10:59:17+01:00 ms-ac.mihanblog.com محمد پورپناهی گل تپه فضای_مجازی یا فضای_سیاسی http://ms-ac.mihanblog.com/post/717 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">فضای_مجازی یا فضای_سیاسی </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">محمد پور پناهی </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">این روزها هر کانالی یا هر گروهی که هستی پر است از بست نشینی و بساط چینی ، پر است از رویا رویی های سیاسی و تخم لق گویی ، درک این موضوع واقعا بسیار سخت است که چرا با هر اتفاقی قشون و قشون کشی ها شکل می گیرد و برخی رسانه های معاند نظام در حال پر رنگ کردن این موضوع هستند <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>هر کسی در صدد تخریب دیگری است و چیزی که در این میان باید به ان توجه نمود ایجاد همدلی و وحدت است نه دشمنی و ستیزه جویی <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>چرا مسئولان از خرد و کلان در حال برهم زدن ارامش هستند جای سوال دارد ؟! گاهی باید سکوت پیشه کرد و هیچ نگفت باور کنید مردم خود شعور و بصیر کافی برای در ک موضوع را دارند </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیزمند آرامش ئ وحدت است کاش مسئولان بحث های سیاسی و جناحی خود را در میان خود حل کنند و از بروز رویارویی خای این چنینی که موجبات تضعیف همدلی و وحدت می شود را در میان عموم مردم گسترش ندهند مردم به حد کافی درد و محنت و اندوه دارند و این سخن ها و حرف ها تنها بر درد و الام و اندوه این مردم می افزاید سوال های بیاری مطرح است و هر کس از زاویه دید و نفع خود اقدام به نشر مطالبی می کند که شایسته این مردم و مسئولان نیست دراینکه مشکلاتی وجود دارد شکی نیست اما راه حل مشکلات شایعه پراکنی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>و رو یا رویی سیاسی و جناحی نبوده و نیست راه حل تمام مشکلات اتحاد و همد لی است .</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">ای کاش بجای این همه سیاسی کاری و اتهام زنی جلساتی تشکیل دهند و در حضور تمامی طرفین این مشکلات را برای همیشه حل کنند و جود اختلاف در میان مسئولان و دیدگاه های متفاوت در موضوعات امر عادی محسوب می شود و بزرگنمایی این مشکلات ریختن آب در اسیاب دشمن است ، تنها کسانی که از این اوضاع آشفته یسیاسی بهر می برند فقط و فقط دشمنان این نظام و انقلاب هستند کاری نکنیم که دشمن شاد شود همهی ما باید در زیر سایه ی رهبر عزیز و با پیروی از فرامین ایشان در جهت کاهش درد و الام مردم اقدام کنیم و هر گز خطوط قرمز ها را رد نکنیم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهبود اوضاع و وحدت و یکدلی در میان مسئولان باشیم و تمام تمر کز خود را در جهت حل مشکلات قرار دهیم و از دشمنی و عداوت<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دوری کنیم </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">همیشه فضای مجازی نقش تسریع کننده دارد و با هر نطقی و هر سخنی این دشمنی ها و اختلاف نظر ها به سان موج در کل جامعه با شدتی بسیار زیاد گسترش می یابد وباعث بروز بدبینی در میان مردم می شود لذا دراین مرحله حساس که کشور نیاز مند آرامش وهمدلی است سکوت در بسیاری موارد کار ساز خواهد بود ومطمئنا مردم تصمیم گیرنده نهایی هستند پس همه باید تنها هدفمان کمک به مردم و خدمت رسانی با انان باشد و از بروز اختلاف و تفرقه جلو گیری کنیم آوردن بحث های سیاسی کلان به میان مردم امری پسندیده نیست و موجبات تشویش اذهان و تفرقه را باعث می شود در کل ما اکنون به همدلی میان مردم و مسئولان نیاز داریم و امیدواریم همه ی مسئولان با پیروی از مقام ولایت در راه خدمت قدم بردارند و از بازی های جناحی و حزبی در شرایط کنونی دوری نمایند . ان شا الله </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span dir="LTR"><font face="Calibri" size="3">@m_pourpanahi</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span dir="LTR"><font face="Calibri" size="3">@sportard</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>